Economía

Bear contra Bulls

El otro día en una cena casera me preguntaba un amigo,¿ por qué la bolsa no ha caído más estos días? Si alguien me preguntara a principios de año que la Bolsa se encuentra en rentabilidad positiva en la gran… Leer más ›

Escenari macroeconòmic

La fase de recuperació es consolida a nivell internacional, no obstant la recuperació econòmica serà més llarga que altres sortides de la recessió degut al fort apalancament dels agents tan públics com privats i a l’ajust del sector immobiliari. Amb… Leer más ›